SVĚTOVÝ DEN PAPOUŠKŮ

Světový den papoušků – 31. květen

Jak jinak oslavit tento světový den než světově

‼Hlásíme jedno mládě u amazoňanů nádherných /Amazona pretrei/ Jsme jediná ZOO na SVĚTĚ, která amazoňany nádherné úspěšně rozmnožujeme.