SVĚTOVÝ DEN PAPOUŠKŮ

Světový den papoušků – 31. květen

Jak jinak oslavit tento světový den než světově

‼Hlásíme jedno mládě u amazoňanů nádherných /Amazona pretrei/ Jsme jediná ZOO na SVĚTĚ, která amazoňany nádherné úspěšně rozmnožujeme.

Bydlení papoušků mniších

Jak vypadá bydlení našich papoušků mniších?

Pojďte nahlédnout do jejich skromného příbytku z vrbového proutí.

Jako jediný druh papouška totiž nehnízdí v dutinách stromů a budkách, ale staví si hnízda z větviček.

Kontrola ptačích budek v zoo

Páteční kontrola ptačích budek v areálu zoo a v přírodní rezervaci Visengrunty.

Vrabec polní – v několika budkách snůška 5 vajec, v jedné budce vylíhlá mláďata

Sýkora koňadra – v jedné budce snůška 11 vajec, ve dvou budkách vylíhlá mláďata

Rehek domácí – v budce jsme okroužkovali 5 mláďat, příští týden by měla vylétnout

Brhlík lesní – v budce vylíhlá mláďata

Přesně před 15 lety, dne 4.5.2008 to všechno začalo. V tento den byla založena Papouščí zoologická zahrada Bošovice. Od této doby naší branou prošlo už více jak 300 000 návštěvníků. Všem moc děkuje a doufáme, že se vám u nás líbilo a budete se k nám rádi vracet.

Kontrola ptačích budek

Dnes byla provedena kontrola vyvěšených ptačích budek v areálů zoo

Prvními nájemníky jsou vrabec polní /Passer montanus/ – strakatá vejce

rehek domácí /Phoenicurus ochruros/ – bílá vejce

Po cestě jsme ještě narazili na ještěrku obecnou /Lacerta agilis/, ale ta nám neprozradila kde má snůšku vajec

Máj

Karel Hynek Mácha

Máj

Byl pozdní večer – první máj –

večerní máj – byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech;

květoucí strom lhal lásky žel,

svou lásku slavík růži pěl,

růžinu jevil vonný vzdech.

Jezero hladké v křovích stinných

zvučelo temně tajný bol,

břeh je objímal kol a kol;

a slunce jasná světů jiných

bloudila blankytnými pásky,

planoucí tam co slzy lásky.

Nezapomeňte dnes na nejbližší svému srdci a obdarujte je sladkým polibkem. Pokud nevíte jak na to, tak se přijďte inspirovat našimi papoušky

Otevřeno máme o 10-18h.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Ara žlutokrký

Kroužkování mláděte a odebrání neoplozeného vejce u Ara žlutokrký /Primolius auricollis/

Hmyzí hotel

Vzácný nájemník našeho hmyzího hotelu.   Zednice rohatá /Osmia cornula/ – ohrožený druh, zapsaný na červeném seznamu ČR  Je to velký druh samotářské včely (10 až 15 mm). Je to významný opylovač ovocných stromů. Ze zimního spánku se v přírodě probouzí zjara velmi brzy, už v březnu. A potřebuje se hned sytit na nektaru z květů. To se mu daří v zahradách na cizokrajných časně kvetoucích dřevinách. Samečkové mají krásná dlouhá tykadla. Milují květy jabloní. Samičky jsou zavalité, hlavu a hruď mají černou.

Dětská zoo

 

Velké ohlédnutí za velkým sobotním dnem u nás v zoo.

Ráno začalo vážením a kroužkováním chycených volně žijících ptáků. To vše pod akáty při zadním vchodu do zoo. Vypouštění zpět do volné přírody se ujali náměstek ministra zemědělství Ing. Radek Lanč a starosta Bošovic Ing. František Novotný.

Slavnostní přestřižení pásky a otevření dětské zoo proběhlo u nové expozice kogen smaragdových, která se nachází hned u vstupu do nově otevřené části zoo