AMERIKAAmazónek bělobřichý /Pionites leucogaster/

Velikost papouška: 23 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Amazónek černotemenný /Pionites melanocephalus/

Velikost papouška: 23 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Amazónek modrohlavý /Pionus menstruus/

Velikost papouška: 28 cm
Původ: Střední a Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Amazónek bronzovokřídlý /Pionus chalcopterus/

Velikost papouška: 29 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Amazónek běločelý /Pionus senilis/

Velikost papouška: 24 cm
Původ: Střední Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

Amazónek šupinkový /Pionus maximiliani/

Velikost papouška: 30cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Aratinga červenohrdlý /Psittacara rubritorquis/

Velikost papouška: 30 cm
Původ: Střední Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ne

Aratinga červenolící /Psittacara erythrogenys/

Velikost papouška: 33 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ne

Aratinga dlouhoocasý brazilský /Psittacara acuticaudatus acuticaudatus/

Velikost papouška: 38 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

Aratinga hnědohrdlý antilský /Eupsittacula pertinax pertinax/

Velikost papouška: 25 cm
Původ : Karibská oblast a Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ne

Aratinga kropenatý /Psittacara leucophthalmus/

Velikost papouška: 32 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ne

Aratinga oranžovočelý /Eupsittacula canicularis/

Velikost papouška: 24 cm
Původ: Střední Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ne

Aratinga sluneční /Aratinga solstitialis/

Velikost papouška: 30 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Aratinga škraboškový andský /Psittacara mitratus mitratus/

Velikost papouška: 38 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ne

Aratinga zlatočelý /Eupsittacula aurea/

Velikost papouška: 26 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Aratinga zlatohlavý /Aratinga auricapilla/

Velikost papouška: 30 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: ohrožený, 2500 jedinců – klesající tendence
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ne

Ara marakána /Primolius maracana/

Velikost papouška: 43 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: ohrožený, 2500 jedinců – klesající tendence
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ano

Ara červenoramenný /Diopsittaca nobilis/

Velikost papouška: 30 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

Ara amazonský /Diopsittaca cumanensis/

Velikost papouška: 33 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: málo běžný
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ne

Ara žlutokrký /Primolius auricollis/

Velikost papouška: 38 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

Ara šedolící /Primolius couloni/

Velikost papouška: 41 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: málo běžný
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ano

Ara malý /Ara severus/

Velikost papouška: 46 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

Ara ararauna /Ara ararauna/

Velikost papouška: 86 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: běžný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Ara zelenokřídlý /Ara chloropterus/

Velikost papouška: 90 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: málo běžný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

Ara arakanga středoamerický /Ara macao cyanopterus/

Velikost papouška: 90 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: málo běžný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ano

Ara kaninda /Ara glaucogularis/

Velikost papouška: 85 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: ohrožený, od 50 do 250 jedinců
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ano

Ara vojenský mexický /Ara militaris mexicanus/

Velikost papouška: 80 cm
Původ: Střední Amerika
Stav v přírodě: ohrožený
Stav v lidské péči: velmi ojedinělý
Povinnost CITES: ano

Ara červenouchý /Ara rubrogenys/

Velikost papouška: 60 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: ohrožený, 1000 – 3000 jedinců – klesající tendence
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ano

Amazoňan modročelý větší /Amazona aestiva xanthopteryx/

Velikost papouška: 37 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Amazoňan kubánský /Amazona leucocephala/

Velikost papouška: 32 cm
Původ: Karibská oblast
Stav v přírodě: vzácný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ano

Amazoňan velký /Amazona oratrix/

Velikost papouška: 38 cm
Původ: Střední Amerika
Stav v přírodě: ohrožený, méně než 700 jedinců – klesající tendence
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ano

Amazoňan žlutohlavý panamský /Amazona ochrocephala panamensis/

Velikost papouška: 35 cm
Původ: Střední a Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

Amazoňan fialovoprsý /Amazona vinacea/

Velikost papouška: 30 cm
Původ:Jižní Amerika
Stav v přírodě: ohrožený
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ano

Amazoňan nádherný /Amazona pretrei/

Velikost papouška: 32 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: ohrožený, asi 14 000 jedinců – klesající tendence
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ano

Amazoňan tukumanský /Amazona tucumana/

Velikost papouška: 30 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: vzácný
Stav v lidské péči: ojedinělý
Povinnost CITES: ano

Amazoňan zelenolící /Amazona viridigenalis/

Velikost papouška: 33 cm
Původ: Střední Amerika
Stav v přírodě: ohrožený, 3000 – 5000 jedinců – klesající tendence
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ano

Amazoňan modrobradý /Amazona festiva/

Velikost papouška: 34 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: velmi ojedinělý
Povinnost CITES: ne

Amazoňan jamajský /Amazona collaria/

Velikost papouška: 28 cm
Původ: Karibská oblast
Stav v přírodě: ohrožený, asi 7000 jedinců – klesající tendence
Stav v lidské péči: velmi ojedinělý
Povinnost CITES: ne

Kogna smaragdový jižní /Enicognathus ferrugineus ferrugineus/

Velikost papouška: 37 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

Tirika kobaltový /Brotogeris cyanoptera/

Velikost papouška: 18 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

foto se připravuje

Mníšek šedý /Myiopsitta monachus monachus/

Velikost papouška: 30 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Papoušíček vrabčí /Forpus passerinus/

Velikost papouška: 12 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Papoušíček brýlatý /Forpus conspicillatus/

Velikost papouška: 13 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Papoušíček šedokřídlý /Forpus coelestis/

Velikost papouška: 13 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: velmi běžný
Povinnost CITES: ne

Papoušíček modrohřbetý /Forpus xanthopteryqius/

Velikost papouška: 12 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

Papoušíček žlutolící /Forpus xanthops/

Velikost papouška: 15 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

foto se připravuje

Papoušíček kolumbijský /Forpus spengeli/

Velikost papouška: 12 cm
Původ: Jižní Amerika
Stav v přírodě: málo běžný
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

AFRIKA

Papoušek šedý žako /Psittacus erithacus erithacus/

Velikost papouška: 33 cm
Původ: Střední Afrika
Stav v přírodě: málo běžný, klesající tendence
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ano

Papoušek senegalský /Poicephalus senegalus/

Velikost papouška: 23 cm
Původ: Západní Afrika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Papoušek žlutotemenný /Poicephalus meyeri/

Velikost papouška: 21 – 24 cm
Původ: Afrika
Stav v přírodě: běžný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Agapornis fischeri /Agapornis fischeri/

Velikost papouška: 15 cm
Původ: Střední Afrika
Stav v přírodě: málo běžný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

 

AUSTRÁLIE

Kakadu bílý /Cacatua alba/

Velikost papouška: 45 cm
Původ: Jihovýchodní Asie
Stav v přírodě: ohrožený, 50 000 jedinců – klesající tendence
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ne

Kakadu žlutolící sulaweský /Cacatua sulphurea sulphurea/

Velikost papouška: 33 cm
Původ: Jihovýchodní Asie
Stav v přírodě: ohrožený, 2500 – 5000 jedinců, klesající tendence
Stav v lidské péči: málo běžný
Povinnost CITES: ano

 

 

Korela chocholatá /Nymphicus hollandicus/

Velikost papouška: 32 cm
Původ: Austrálie
Stav v přírodě: velmi hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Andulka vlnkovaná /Melopsittacus undulatus/

Velikost papouška: 18 cm
Původ: Austrálie
Stav v přírodě: hojný

Povinnost CITES: ne

[/obrazek]