AFRIKA

Papoušek šedý žako /Psittacus erithacus erithacus/

Velikost papouška: 33 cm
Původ: Střední Afrika
Stav v přírodě: málo běžný, klesající tendence
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ano

Papoušek senegalský /Poicephalus senegalus/

Velikost papouška: 23 cm
Původ: Západní Afrika
Stav v přírodě: hojný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Papoušek žlutotemenný /Poicephalus meyeri/

Velikost papouška: 21 – 24 cm
Původ: Afrika
Stav v přírodě: běžný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne

Agapornis fischeri /Agapornis fischeri/

Velikost papouška: 15 cm
Původ: Střední Afrika
Stav v přírodě: málo běžný
Stav v lidské péči: běžný
Povinnost CITES: ne