!!! Červnová bomba !!!

Náš prvoodchov Kogny smaragdového jižního /Enicognathus ferrugineus ferrugineus/

Při kontrole jedné z hnízdních budek na nás čekalo velké překvapení a to 6 mláďat. Zatím jsou okroužkována jen čtyři a další dvě musí dorůst.

Další naše páry ve společné voliéře mají v budkách vejce.

 

Ornitologická stezka ožila!!!

Májové dny neskončily !!

!!Naše naučná ornitologická stezka ožila !!

Ve vystavených ukázkových budkách vedle dětského koutku můžete právě pozorovat hnízdění Sýkory koňadry /Parus major/ a Vrabce domácího /Passer domesticus/ a krmení jejich mláďat. A tak vás opět zveme do zoo. Je se na co dívat!

 

 

 

 

 

Výstava obrazů

Další akcí, kterou jsme pro vás připravili, bude výstava mladé umělkyně Zuzany Ryšánkové. Výstava potrvá od 1. května do 20. června.