!! Náš letošní třetí prvoodchov !!

Amazoňan žlutohlavý panamský – 2 mláďata s rodiči /Amazona ochrocephala panamensis/