!!! Náš letošní pátý prvoodchov !!!

Amazoňan velký /Amazona oratrix/ – již tříletá samička odchovává mládě