Kontrola ptačích budek v zoo

Páteční kontrola ptačích budek v areálu zoo a v přírodní rezervaci Visengrunty.

Vrabec polní – v několika budkách snůška 5 vajec, v jedné budce vylíhlá mláďata

Sýkora koňadra – v jedné budce snůška 11 vajec, ve dvou budkách vylíhlá mláďata

Rehek domácí – v budce jsme okroužkovali 5 mláďat, příští týden by měla vylétnout

Brhlík lesní – v budce vylíhlá mláďata