Při návštěvě papouščí zoologické zahrady je možné zavítat do centra ekologické výchovy. Zde se dozvíte spoustu zajímavých informací o životě papoušků v jejich domovině i v lidské péči. Seznámíte se s ohroženými druhy papoušků, které jsou v zahradě chováni a také úspěšně rozmnožováni. Pro žáky, studenty škol a kolektivy z řad odborné i laické veřejnosti organizujeme prohlídky s odborným výkladem.

V zoologické zahradě můžete pozorovat tyto druhy ohrožených papoušků:

Amazoňan kubánský /Amazona leucocephala/
Amazoňan nádherný /Amazona pretrei/
Amazoňan tukumanský /Amazona tukumana/
Amazoňan fialovoprský /Amazona vinacea/
Amazoňan zelenolící /Amazona viridigenalis/
Amazoňan žlutohlavý /Amazona oratrix/
Ara arakanga středoamerický /Ara macao cyanopterus/
Ara červenouchý /Ara rubrogenys/
Ara marakána /Primolius maracana/
Ara šedolící /Primolius couloni/
Ara vojenský mexický /Ara militaris mexicanus/
Kakadu žlutolící sulaweský /Cacatua sulphurea sulphurea/
Papoušek šedý /Psittacus erithacus/

Tito papoušci jsou vedeni dle CITES, což je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, do skupiny I.

Evropská unie zařazuje tyto druhy z přílohy I do přílohy A.

CITES I – jedná se o druhy, které jsou přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením, je zakázáno s nimi obchodovat
CITES II – druhy, které by mohly být ohroženy vyhynutím či vyhubením, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl přísně regulován
CITES III – zahrnuje druhy ohrožené jen na území určitého státu, který požádal o regulaci obchodu s nimi

Evropská unie zařazuje druhy z příloh CITES I – III do příloha A, B, C a D.