Bar „U kogen“

Bar “U kogen”  i zde si můžete vychutnat kávu a pozorovat mláďata kogen.