Amazoňan jamajský

U vzácně chovaných Amazoňanů jamajských /Amazona collaria/ máme čerstvě okroužkována dvě mláďata.