Ornitologický den v zoo

Ornitologický den se zoo Bošovice

 

Odchyt probíhal od brzkých ranních hodin v neděli 27. srpna v přírodní rezervaci Visengrunty. Odchyty a kroužkování vedl Libor Praus, Ph.D., zoolog Východočeského muzea v Pardubicích a spolupracovník Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze. Roman Figura (Univerzita Karlova) mu pomáhal jako asistent.

Odchyceno bylo 12 druhů ptáků v rekordním počtu 56 jedinců. Nejpočetnějším druhem byla pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), početný a nenápadný druh s krásným zpěvem.

Díky spolupráci s místními rybáři si mohli návštěvníci prohlédnout i živé karasy stříbřité (Carassius gibelio) a střevličky východní (Pseudorasbora parva).

Za fotografie děkujeme Jitce Šajtarové.

Seznam chycených druhů:

 • pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
 • pěnice pokřovní (Curruca curruca)
 • pěnice slavíková (Sylvia borin)
 • pěnice hnědokřídlá (Curruca communis)
 • sýkora koňadra (Parus major)
 • sýkora modřinka (Cyanistes cearuleus)
 • brhlík lesní (Sitta europaea)
 • šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
 • lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
 • drozd brávník (Turdus viscivorus)
 • linduška lesní (Anthus trivialis)
 • strakapoud velký (Dendrocopos major)