První akce pod akáty – ornitologický den

V přírodní rezervaci Visegrunty v Bošovicích probíhal od pátečního večera odchyt ptáků za přítomnosti členů České společnosti ornitologické při Národním muzeu Praha.

V sobotu ráno bylo návštěvníkům ukázáno kroužkování, měření a vážení s odborným výkladem.

Nečekaně se podařilo odchytit zástupce 9 druhů ptáků, celkem bylo okroužkováno 29 jedinců. Nejpočetnějším druhem byla pěnice černohlavá s 15 okroužkovanými jedinci, dále se podařilo odchytit tyto druhy: brhlík lesní, drozd zpěvný, červenka obecná, lejsek šedý, pěnice pokřovní, pěnice slavíková, sýkora koňadra, sýkora modřinka.

Odchyt a odborný výklad provedli Libor Praus – zoolog Východočeského muzea v Pardubicích a Roman Figura – vědecký pracovník Univerzity Karlovy, trvale spolupracující s naší zoo.

Díky rybářům si návštěvníci mohli prohlédnout invazivní druhy, živé karasy stříbřité a střevličku východní z rybníku v Bošovicích.

Všem organizátorům a zúčastněným velice děkujeme! Budeme se těšit na příště!