Kontrola ptačích budek

Dnes byla provedena kontrola vyvěšených ptačích budek v areálů zoo

Prvními nájemníky jsou vrabec polní /Passer montanus/ – strakatá vejce

rehek domácí /Phoenicurus ochruros/ – bílá vejce

Po cestě jsme ještě narazili na ještěrku obecnou /Lacerta agilis/, ale ta nám neprozradila kde má snůšku vajec