40. výročí PR Wiesgrunty

  1. výročí vyhlášení PR Wiesgrunty

Celý víkend se v obci Bošovice nesl v duchu oslav výročí 40. let PR Wiesgrunty. V pátek se krom jiného konala beseda o ptactvu v PR s Romanem Figurou – naším vědeckým pracovníkem.

Ve Wiesgruntech děláme pravidelné odchyty ptactva a vyvěšujeme hnízdní budky pro ptáky.