Při kontrole hnízdních dutin nás čekalo milé překvapení

Ara ararauna /Ara ararauna/