Ornitologická stezka ožila!!!

Májové dny neskončily !!

!!Naše naučná ornitologická stezka ožila !!

Ve vystavených ukázkových budkách vedle dětského koutku můžete právě pozorovat hnízdění Sýkory koňadry /Parus major/ a Vrabce domácího /Passer domesticus/ a krmení jejich mláďat. A tak vás opět zveme do zoo. Je se na co dívat!