Náš velký sen byl uskutečněn!

Příležitostná poštovní přepážka i s razítkem u nás v zoo! Celou výstavu známek a dopisnic máte možnost vidět až do konce června.