!!! Červnová bomba !!!

Náš prvoodchov Kogny smaragdového jižního /Enicognathus ferrugineus ferrugineus/

Při kontrole jedné z hnízdních budek na nás čekalo velké překvapení a to 6 mláďat. Zatím jsou okroužkována jen čtyři a další dvě musí dorůst.

Další naše páry ve společné voliéře mají v budkách vejce.