Ara amazonský (Diopsittaca cumanensis)

Kromě jiných vzácných papoušků v naší zoo, můžete také pozorovat papoušky – Ara amazonský. Pro ucelení expozice jsme je přestěhovali mezi ostatní papoušky rodu Diopsittaca a nyní je můžete porovnávat.

Jsme jediná zoo v České republice a na Slovensku kde tyto papoušky můžete vidět. V Evropě se vyskytují v chovech velmi ojediněle.

Pozorovat papoušky můžete každý den od 10 do 18 hodin.