20. března – SVĚTOVÝ DEN VRABCŮ

20.březen – Světový den vrabců

Jako každý rok nejen díky vrabcům naše ornitologická stezka ožila!

Vrabec domácí, dříve běžný zpěvný pták, je dnes v mnoha zemích Evropy mizejícím druhem. Kvůli úbytku vrabců byl organizací Nature Forever Society od roku 2010 20. březen vyhlášen jako Světový den vrabců.

V České republice žijí dva druhy vrabců – vrabec domácí a vrabec polní.

Zoo je otevřena každý den od 10 do 17 hodin.